Nome Herói Kills Deaths Assists Creep Kills Creep Denies Neutral Kills Torres Ouro Itens Saiu em Motivo
SENTINEL - Winner!
_SuX_SaboteuR. 9 0 7 94 0 18 3 5247 XX XX XX XX XX XX 32:24 Left the game voluntarily
WP-Aryan 5 2 8 100 0 4 1 7588 XX XX XX XX XX XX 32:25 Left the game voluntarily
[ITZz]COMANDOS_ 9 5 8 27 0 25 0 1468 XX XX XX XX XX XX 32:29 Left the game voluntarily
DragoNak 4 0 0 31 3 0 0 6 XX XX XX XX XX XX 10:19 Left the game voluntarily
RenatoYuzo 0 1 1 31 2 0 0 4 XX XX XX XX XX XX 9:48 Kicked by player [_SuX_SaboteuR.]
SCOURGE - Loser!
cbA.Porco 0 0 0 0 0 0 0 16 XX XX XX XX XX XX 9:21 Kicked by player [_SuX_SaboteuR.]
[kw]BroWningg 1 5 5 29 0 8 1 177 XX XX XX XX XX XX 32:30 Left the game voluntarily
IxverdesxI 1 8 4 44 2 0 0 1477 XX XX XX XX XX XX 32:28 Left the game voluntarily
Debugoffline 1 8 0 56 2 2 1 82 XX XX XX XX XX XX 32:22 Left the game voluntarily
[PK]GuiEsquilo 3 6 2 45 0 2 0 902 XX XX XX XX XX XX 32:22 Left the game voluntarily